ZÁRUKA NEJLEPŠÍ CENY
ROMANTICKÁ NABÍDKA
Romantický pobyt v krásné Praze.
so book
SVATEBNÍ CESTA
Svatební cesta plná překvapení a naší pozornosti!
so book
DÁRKOVÉ POUKAZY
DÁRKOVÉ POUKAZY
Překvapte Vaše přátele a rodinu!
so book
DLOUHODOBÉ UBYTOVÁNÍ
Zůstaňte déle, získejte slevu 5%!
so book
REZERVACE S PŘEDSTIHEM
Plánujte s předstihem, získejte slevu 10%!
so book
OBCHODNÍ JEDNÁNÍ
OBCHODNÍ JEDNÁNÍ
Při pronájmu prostorů - 10% sleva na ubytování!
so book
Rozbalit
Sbalit
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO WIFI SÍŤ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO WIFI SÍŤ

 

I. Správce osobních údajů / Správce Wi-Fi sítě

DIANA COMPANY,spol.s r.o., se sídlem Rumunská 8, 120 00 Praha 2, IČ: IČO 60469463.

 

II. Účely a právní důvod zpracování osobních údajů

Osobní údaje mohou být zpracovávány v rámci oprávněného zájmu za účelem provozování a monitoringu wifi sítě určené pro návštěvníky.

 

III. Kategorie osobních údajů

Osobní údaje mohou být zpracovány v rozsahu: přidělená IP adresa, MAC adresa zařízení, log provozních údajů datové komunikace, datum a čas připojení na Wifi síť, datum a čas odpojení z Wifi sítě, log navštívených IP adres. Některé kategorie webových stránek je zakázáno navštěvovat, konkrétně násilí, pornografie, warez.

 

IV. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje získané v rámci připojení na Wi-Fi síť nejsou dále předávány, pokud si je nevyžádá Policie ČR případně dalším orgánům činným v trestním řízení.

 

V. Doba uložení osobních údajů

Dobu uchovávání logů je možné získat u Správce wifi sítě.

 

VI. Práva subjektů údajů a povinnosti správce 

a) Právo na přístup ke svým osobním údajům. Máte právo získat následující informace:

 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • účely zpracování,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

 

b) Právo na výmaz představuje jinými slovy naši povinnost zlikvidovat vaše osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • uplynula lhůta zpracování osobních údajů.

Právo na výmaz není absolutní právo, které by vám dávalo možnost žádat kdykoli a za jakékoli situace o vymazání osobních údajů. Nelze např. v rámci tohoto práva žádat likvidaci všech osobních údajů, jelikož se na nás vztahují povinnosti o dalším uchování některých osobních údajů.

 

c) Právo na omezení zpracování osobních údajů pokud:

 • zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití,
 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit,
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

d) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

 

e) Právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů je porušeno GDPR.

 

K uplatnění práv v oblasti osobních údajů se na nás můžete obracet prostřednictvím gdpr@amigo-hotel.cz